Διεύθυνση
Γεώργιος Κακαβάς (Δρ), Αρχαιολόγος – Ιστορικός της Τέχνης – Θεολόγος

Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων
Eυαγγελία Aποστόλου (Δρ), ΠΕ Αρχαιολόγων, Τμηματάρχης

Αλέξανδρος Ανδρέου, ΠΕ Αρχαιολόγων
Αντωνία Νικολακοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων
Βασιλική Στεφανάκη, ΠΕ Αρχαιολόγων

Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
Ράμμου Αναστασία, ΠΕ Αρχαιολόγων, Τμηματάρχης

Ελένη Νάκη, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός-Μουσειολόγος
Γιόρκα Nικολάου, ΠΕ Ιστορικών
Απόστολος Καραστεργίου, ΠΕ Εικαστικών, Ζωγράφων
Χάιδω Μπιντέρη, ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών Γραφιστών
Βασίλειος Σκούφης, ΔΕ Σχεδιαστών [Άδεια άνευ αποδοχών]

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Νίκη Κατσικώστα, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τμηματάρχης

Ασπασία Ραρρή, ΠΕ Συντηρητών και Έργων Τέχνης
Έλενα Κοντού, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Μαργαρίτα Σορώτου, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ρεβέκκα Μαντά, ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Νικόλαος Σιναδινάκης, ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Αγγελική Παπανδρέου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Τμηματάρχης

Μαρία Γαρουφαλιά, ΤΕ Λογιστών
Παρασκευή Δεπούντη, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
Παναγιώτης Κουτσογιάννης, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
Βασιλική Ριζοπούλου, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
Νικόλαος Σουγλές, ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανδρέας Αντωνόπουλος, ΔΕ Εργατοτεχνιτών
Άννα Γεροπούλου, ΔΕ Εργατοτεχνιτών
Παναγιώτης Δημόπουλος, ΥΕ Ενιαία Ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού
Διονύσιος Φιλημέγκας, ΥΕ Ενιαία Ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Προσωπικό Φύλαξης
Βαλεντίνα Ανθοπούλου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Δημήτριος Βερούσης, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων [Άδεια άνευ αποδοχών]
Ζαχαρούλα Γεωργακάκου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Δημ.-Νικηφ. Δημητρακόπουλος, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Μιχάλης Ζωίδης, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Ζωγράφω Καρπούζου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Ελευθέριος Κεραμύδας, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Μαρίνα Οικονομοπούλου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Ανδρέας Παπαρηγόπουλος, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων [Σε απόσπαση]
Ταρσίτσα Παπαχρήστου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Κερασία Τριανταφυλλίδου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Γεώργιος Χαιρέτης, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Ζωή Μάλλα, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
Δημήτριος Ταγκίνης, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
Λεμονής Τσιριμώνας, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ΥΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων