Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Γένεση, διάδοση Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Διεθνή και κοινά νομίσματα Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Παραστάσεις και ιδεολογία Νόμισμα και αρχαιολογία Οι μεγάλοι δωρητές του Νομισματικού Μουσείου Πωλητήριο Έκθεση Β' ορόφου

Κάτοψη του Α' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virtual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Το Ιλίου Μέλαθρον και ο Ερρίκος Σλήμαν


Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στο Ιλίου Μέλαθρον, μια μνημειακή κατοικία στην καρδιά της Αθήνας του 19ου αιώνα, και στην ιδιαίτερη προσωπικότητα και αρχαιολατρία του πρώτου ενοίκου της, του Ερρίκου Σλήμαν, «πατέρα της μυκηναϊκής αρχαιολογίας».

   
© 2011 Numismatic Museum AthensDesign by mod