Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Διεθνή και κοινά νομίσματα Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Παραστάσεις και ιδεολογία Νόμισμα και αρχαιολογία Οι μεγάλοι δωρητές του Νομισματικού Μουσείου Το Ιλίου Μέλαθρον Πωλητήριο Έκθεση Β' ορόφου

Κάτοψη του Α' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Γένεση, διάδοση

Στην αίθουσα των Εσπερίδων παρουσιάζεται η γένεση του νομίσματος, η μέθοδος κατασκευής του και η διάδοση της χρήσης του στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τον 6ο αιώνα π.Χ. οι ελληνικές πόλεις-κράτη άρχισαν να εκδίδουν τα νομίσματά τους. Οι χελώνες της Αίγινας, οι πώλοι της Κορίνθου, οι γλαύκες της Αθήνας ήταν τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν στον ελλαδικό χώρο. Σημαντικές πληροφορίες για τη νομισματική κυκλοφορία και την οικονομία σε πολλές περιοχές του ελληνικού κόσμου προσφέρουν οι «θησαυροί», κλειστά σύνολα νομισμάτων.

 
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod