Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Γένεση, διάδοση Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Παραστάσεις και ιδεολογία Νόμισμα και αρχαιολογία Οι μεγάλοι δωρητές του Νομισματικού Μουσείου Το Ιλίου Μέλαθρον Πωλητήριο Έκθεση Β' ορόφου

Κάτοψη του Α' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Διεθνή και κοινά νομίσματα

Η χρήση του νομίσματος διαδόθηκε στον τότε γνωστό κόσμο μέσω των ελληνικών αποικιών στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Το τετράδραχμο της αθηναϊκής δημοκρατίας και το τετράδραχμο και ο χρυσός στατήρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτέλεσαν τα «διεθνή» νομίσματα της κλασικής και ελληνιστικής εποχής λόγω της μεγάλης διάδοσής τους. Μικρότερης εμβέλειας ήταν τα «κοινά» νομίσματα που έκοψαν διάφοροι πολιτικοί, στρατιωτικοί και θρησκευτικοί συνασπισμοί.

   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod