Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Γένεση, διάδοση Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Διεθνή και κοινά νομίσματα Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Παραστάσεις και ιδεολογία Οι μεγάλοι δωρητές του Νομισματικού Μουσείου Το Ιλίου Μέλαθρον Πωλητήριο Έκθεση Β' ορόφου

Κάτοψη του Α' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Νόμισμα και Αρχαιολογία

 

 

(ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod