Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Γένεση, διάδοση Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Διεθνή και κοινά νομίσματα Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο - Παραστάσεις και ιδεολογία Νόμισμα και αρχαιολογία Το Ιλίου Μέλαθρον Πωλητήριο Έκθεση Β' ορόφου

Κάτοψη του Α' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Οι μεγάλοι δωρητές του Νομισματικού Μουσείου

Στην τραπεζαρία της οικίας Σλήμαν εκτίθενται ενδεικτικά οι συλλογές των σημαντικότερων δωρητών του Νομισματικού Μουσείου. Η κατάρτιση συλλογών και η δωρεά τους στο Νομισματικό Μουσείο εντάσσεται στο πνεύμα προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτέλεσε προτεραιότητα για τους φωτισμένους Έλληνες ήδη από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους.


 

   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod