Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στο νέο ελληνικό κράτος Το νόμισμα στο νεώτερο και σύγχρονο κόσμο Το νόμισμα στο Δυτικό και Ανατολικό Μεσαιωνικό κόσμο Ο κόσμος των μεταλλίων Χρήμα και κοινωνία Χρήμα και Κινηματογράφος Έκθεση A' ορόφου Το νόμισμα στο Ρωμαϊκό κόσμο

Κάτοψη του Β' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Το νόμισμα στο Βυζαντινό κόσμο

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία αποτέλεσε τη συνέχεια της Ρωμαϊκής στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που αποτυπώνεται και στη σταδιακή μετάβαση από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό νόμισμα. Το βυζαντινό νόμισμα διαδόθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου και λειτούργησε ως πρότυπο για νομίσματα που κόπηκαν από λαούς στη μεσαιωνική Δύση και Ανατολή. Ο σόλιδος, η βασική μονάδα του βυζαντινού νομισματικού συστήματος, ήταν το ισχυρό χρυσό νόμισμα του Μεσαίωνα καθώς αποτέλεσε μια σταθερή αξία για τις διεθνείς συναλλαγές έως τον 11ο αιώνα. Η κυκλοφορία χρυσών, αργυρών και χάλκινων νομισμάτων μαρτυρά για τον υψηλό βαθμό εγχρηματισμού της βυζαντινής οικονομίας. Σημαντικές πληροφορίες για την οργάνωση του βυζαντινού διοικητικού συστήματος και τη λειτουργία του εμπορίου παρέχουν αντίστοιχα τα μολυβδόβουλλα και τα σταθμία.


   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod