Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στο νέο ελληνικό κράτος Το νόμισμα στο Δυτικό και Ανατολικό Μεσαιωνικό κόσμο Το νόμισμα στο Βυζαντινό κόσμο Ο κόσμος των μεταλλίων Χρήμα και κοινωνία Χρήμα και Κινηματογράφος Έκθεση A' ορόφου Το νόμισμα στο Ρωμαϊκό κόσμο

Κάτοψη του Β' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Το νόμισμα στο νεώτερο και σύγχρονο κόσμο

Από το 16ο αιώνα η δημιουργία μεγάλων εμπορικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η αφθονία πολύτιμων μετάλλων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση και κυκλοφορία πολλών και μεγάλων χρυσών και αργυρών νομισμάτων. Η μακρά πορεία από τα νομίσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών και των αποικιών τους, συνεχίζεται στις εκδόσεις των Νομισματικών Ενώσεων και των ανεξαρτήτων χωρών, περνά στα νομίσματα από νικέλιο και χαρτί και φτάνει στο πλαστικό και άυλο χρήμα του β΄ μισού του 20ου αιώνα. Σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο και τις συναλλαγές στον ελλαδικό χώρο από το 15ο έως τον 20ο αιώνα παρέχουν τα νομίσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που κυκλοφορούν στην περιοχή.


   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod