Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στο νεώτερο και σύγχρονο κόσμο Το νόμισμα στο Δυτικό και Ανατολικό Μεσαιωνικό κόσμο Το νόμισμα στο Βυζαντινό κόσμο Ο κόσμος των μεταλλίων Χρήμα και κοινωνία Χρήμα και Κινηματογράφος Έκθεση A' ορόφου Το νόμισμα στο Ρωμαϊκό κόσμο

Κάτοψη του Β' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Το νόμισμα στο νέο ελληνικό κράτος

Οι φοίνικες που έκοψε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1828 ήταν τα πρώτα εθνικά νομίσματα του νέου ελληνικού κράτους. Η δραχμή, που πρωτοεκδόθηκε από τον ΄Οθωνα το 1832, αποτέλεσε τη βάση του ελληνικού νομισματικού συστήματος μέχρι να αντικατασταθεί από το ευρώ το 2002. Στα χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα όπως και στα χαρτονομίσματα αποτυπώνεται η νεώτερη ιστορία της Ελλάδας.


   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod