Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στο νέο ελληνικό κράτος Το νόμισμα στο νεώτερο και σύγχρονο κόσμο Το νόμισμα στο Δυτικό και Ανατολικό Μεσαιωνικό κόσμο Το νόμισμα στο Βυζαντινό κόσμο Χρήμα και κοινωνία Χρήμα και Κινηματογράφος Έκθεση A' ορόφου Το νόμισμα στο Ρωμαϊκό κόσμο

Κάτοψη του Β' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Ο κόσμος των μεταλλίων

Στο χειμερινό γραφείο του Ερρίκου Σλήμαν παρουσιάζεται ο κόσμος των μεταλλίων. Η ανάγκη για αποτύπωση στη μικρή μεταλλική επιφάνεια της μνήμης και της προβολής ενός γεγονότος ή προσώπου θα αναχθεί από την εποχή της Αναγέννησης σε εξελιγμένη μορφή τέχνης. Ιστορικά γεγονότα, ηγεμόνες, προσωπικότητες, κτίσματα, πόλεις, περιοχές απεικονίζονται στα μετάλλια της νεώτερης εποχής ακολουθώντας τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα.


   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod