Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Το νόμισμα στο νέο ελληνικό κράτος Το νόμισμα στο νεώτερο και σύγχρονο κόσμο Το νόμισμα στο Δυτικό και Ανατολικό Μεσαιωνικό κόσμο Το νόμισμα στο Βυζαντινό κόσμο Ο κόσμος των μεταλλίων Χρήμα και Κινηματογράφος Έκθεση A' ορόφου Το νόμισμα στο Ρωμαϊκό κόσμο

Κάτοψη του Β' ορόφου του Ιλίου Μελάθρου
(Πιέστε ανάλογα για περιήγηση στους χώρους ή τον Α, Β όροφο)


3D Virual reality objects
Αγγίξτε εικονικά, επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης


Χρήμα και κοινωνία

Στο θερινό γραφείο του Ερρίκου Σλήμαν προσεγγίζεται η σχέση των ανθρώπων με το χρήμα σε διάφορες εποχές, όπως αποτυπώνεται σε έργα της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας και της ιστορίας. Παρουσιάζονται τα ισχυρά, διεθνή νομίσματα που επικράτησαν σε εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως ο δαρεικός, το αθηναϊκό τετράδραχμο, ο βυζαντινός σόλιδος, το αραβικό dirham, το ενετικό δουκάτο, το ισπανικό τάληρο, η βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολλάριο και το ευρώ. Προσεγγίζονται διάφορα οικονομικά φαινόμενα, όπως ο πληθωρισμός και η υποτίμηση, καθώς και η επίδραση της διαθεσιμότητας του μετάλλου στη νομισματική παραγωγή.


   
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod