ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    


Το CD-Rom Το αρχαίο ελληνικό νόμισμα είναι αποτέλεσμα του προγράμματος DRACMA που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Mεσσήνης, σε συνεργασία με το Nομισματικό Mουσείο Αθηνών και τη συμμετοχή της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας της Kύπρου και του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ακράγαντα.

Το έργο παρουσιάζει το αρχαίο ελληνικό νόμισμα ως μέσο συνάντησης και ανταλλαγής ανάμεσα σε λαούς, οικονομίες, πολιτισμούς και θρησκείες στην περιοχή της Μεσογείου από την απαρχή του νομίσματος (τέλη 7ου αιώνα π.Χ.) μέχρι τα τέλη της ελληνιστικής εποχής (τέλη 1ου αιώνα π.Χ.).

Το CD-Rom διατίθεται στην ελληνική, την αγγλική και την ιταλική γλώσσα.

 

 

 
© 2012 Numismatic Museum AthensDesign by mod