Αναφορά του Courtauld Institute of Art για την ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νομισματικό Μουσείο από τον Δρ. Γεώργιο Κακαβά.