Το Νομισματικό Μουσείο, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, σε συνεργασία με τη σχολική Σύμβουλο Β΄ Αθήνας κα Αλεξοπούλου Μαρία συνδιοργανώνουν την πολιτιστική – εκπαιδευτική δραστηριότητα: Α΄ Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του». Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση του πολυσχιδούς έργου που συντελείται στο Νομισματικό Μουσείο με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα:

 1. Οκτώ (8) Λύκεια της Αττικής (τέσσερα Δημόσια και τέσσερα Ιδιωτικά) καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον Α΄ Διασχολικό Διαδραστικό Αγώνα:  «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του».
 1. Κάθε σχολείο θα συμμετάσχει με μια ομάδα 5/6 μαθητών (κατά προτίμηση από τις τάξεις Α/Β Λυκείου) με συντονιστή έναν εκπαιδευτικό.
 1. Η ομάδα κάθε σχολείου καθοδηγείται από υπεύθυνο καθηγητή, συνεργάζεται με το επιστημονικό δυναμικό του Νομισματικού Μουσείου, επισκέπτεται το Μουσείο, αντλεί πληροφορίες, συμβουλεύεται βιβλιογραφία. Κατά την παρουσίαση οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 15 περίπου λεπτά για να παρουσιάσουν το έργο τους.
 1. Κάθε σχολική ομάδα θα αναλάβει την έρευνα και παρουσίαση ενός από τα παρακάτω θέματα:
 • Το σημερινό ευρωπαϊκό νόμισμα (ευρώ) αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση. Άλλα παραδείγματα από νομίσματα σε κρίση μέσα στην ιστορία.
 • Από την ανταλλαγή αγαθών στο άυλο χρήμα. Αλλαγές στον τρόπο συναλλαγών των ανθρώπων και κοινωνιών.
 • Το νόμισμα από την ανασκαφή μέχρι την προθήκη. Στοιχείο χρονολόγησης, αντικείμενο προς συντήρηση-ταύτιση-καταγραφή-έκθεση.
 • Η ιστορική διαδρομή του Ιλίου Μελάθρου ως κτηρίου, οι χρήσεις και η μετατροπή του σε Μουσείο.
 • Ανακαλύπτω φυτά, ζώα, οικοδομήματα – κτίσματα και πρόσωπα στα νομίσματα. Πώς απεικονίζονται και τι συμβολίζουν.
 • Μύθος και Νόμισμα. Η απεικόνιση επεισοδίων ή προσώπων της Μυθολογίας στα νομίσματα.
 • Νομισματικές ενώσεις από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα.
 • Η σταθερότητα και η διάρκεια του χρυσού βυζαντινού νομίσματος και η σύγκριση του με άλλα «σταθερά» αντίστοιχα νομίσματα.
 1. Θα οριστεί συνάντηση στο Νομισματικό Μουσείο για την ανάθεση σε κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει μιας από τις παραπάνω εργασίες.
 1. Κάθε σχολείο που θα λάβει μέρος θα διαγωνιστεί και σε ένα κοινό θέμα με τίτλο: «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία». Η επιστημονική επιτροπή, αφού αξιολογήσει τις εργασίες θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες.
 1. Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει σε πανηγυρική εκδήλωση στο Νομισματικό Μουσείο στις 6 Απριλίου. Η βράβευση των τριών καλύτερων εργασιών στο κοινό θέμα θα γίνει στο Νομισματικό Μουσείο στις 20 Απριλίου.
 1. Στο διάστημα 16-23 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος καλούνται να το δηλώσουν στην γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων Δούκα τηλ. 210-6186000, εσωτ. 0307, κα Τσουκαλά.
 1. Για την επιλογή των τεσσάρων Δημοσίων και των τεσσάρων Ιδιωτικών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στο Νομισματικό Μουσείο.

Η επιστημονική επιτροπή του Α’ Διασχολικού Διαδραστικού Αγώνα αποτελείται από τους: 

 • Κακαβά Γεώργιο, Διευθυντή Νομισματικού Μουσείου,
 • Αλεξοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Β΄ Αθήνας,
 • Νικολάου Γιόρκα, Ιστορικό – Νομισματολόγο,
 • Κούκη Νικόλαο, Φιλόλογο, Υπεύθυνο Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

 

Η οργανωτική επιτροπή του Α’ Διασχολικού Διαδραστικού Αγώνα αποτελείται από τους: 

 • Λαδογιάννη Δημήτηρ – Ελένη, Αναπληρώτρια διευθύντρια Νομισματικού Μουσείου,
 • Νάκη Ελένη, Μουσειοπαιδαγωγό-Μουσειολόγο Νομισματικού Μουσείου,
 • Φουντούλη Μαρία, Αρχαιολόγο Νομισματικού Μουσείου,
 • Φουρτούνη Σωτηρία, Μουσειολόγο Νομισματικού Μουσείου,
 • Πετροπούλου Χριστίνα, Σχολική Σύμβουλο Α΄ Αθήνας,
 • Μυκωνιάτη Αντώνη, Φιλόλογο, Συντονιστή Φιλολόγων Εκπαιδευτηρίων Δούκα,
 • Κοτσιφάκο Λεωνίδα, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Εκπαιδευτηρίων Δούκα,
 • Παπακώστα Χρυσή, Φιλόλογο Γυμνασίου Ψυχικού.