Στο Ιλίου Μέλαθρον, στην τραπεζαρία της οικίας Σλήμαν εκτίθενται οι συλλογές των σημαντικότερων δωρητών του Νομισματικού Μουσείου.

Σημαντικές προσωπικότητες του ελληνισμού, πρίγκιπες από τη Ρωσία τραπεζίτες και έμποροι από την Αλεξάνδρεια και τη Μασσαλία, ευεργέτες του έθνους, πολιτικοί, επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών δεν έπαψαν να προσφέρουν στο Νομισματικό Μουσείο νομίσματα, μετάλλια πολύτιμους λίθους και σφραγίδες ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της μητέρας πατρίδας για τη διάσωση της προγονικής κληρονομιάς.
Η δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους σημείο αναφοράς των πνευματικών αναζητήσεων του απανταχού ελληνισμού μαζί με τη γένεση της πολιτικής ιδεολογίας, γνωστής ως Μεγάλης Ιδέας, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες στην ιδέα συγκρότησης ιδιωτικών νομισματικών συλλογών που οι Έλληνες της διασποράς κατέθεταν ως δωρεές από την περίοδο του οθωνικού βασιλείου στο Νομισματικό Μουσείο.

Η αίθουσα των Δωρητών του Νομισματικού Μουσείου που παρουσιάζει μέρος από τις σημαντικότερες δωρεές, αποτυπώθηκε σε 3D εικονική περιήγηση, ευγενική χορηγία των φωτογράφων κκ. Ξενικάκη Ανανιάδη Μιχαήλ και Ξενικάκη Κωνσταντίνου.

https://my.matterport.com/models/66UjoEvyCwW?organization=cRZfbfjzsYL&section=media