Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Νομισματικού Μουσείου σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο «Εξερευνώντας το κτίριο του Ιλίου Μέλαθρου» για το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Μουσείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές 12-14 ετών και εστιάζει στη γνωριμία τους με το Νομισματικό Μουσείο, το νόμισμα, το κτίριο του Ιλίου Μελάθρου, τον Ερνέστο Τσίλλερ. Συγχρόνως βοηθάει και στη συνειδητοποίηση της συνέχειας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το έντυπο έχει σχεδιαστεί με βάση τη μέθοδο Εkarv και διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες, ενώ οι επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού αφορούν στην εξοικείωση των μαθητών με το μουσειακό περιβάλλον, την επαφή με τον κόσμο του νομίσματος, την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής τους έκφρασης και δημιουργικότητας, καθώς και την ενίσχυση της ομαδο-συνεργατικής μάθησης.

Ο ΤζιάνιΡοντάρι γράφει ότι: «αν θέλουμε να διδάξουμε να σκέφτεται κάποιος, πρέπει πρώτα να τον διδάξουμε να επινοεί». Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του παρόντος εκπαιδευτικού έντυπου στηρίχτηκε στο περιεχόμενο και τους στόχους του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.

 

Έντυπο