• Τι σημαίνει Ιλίου Μέλαθρον;
  • Ποιο είναι το ιστορικό του κτιρίου;
  • Ποιο Μουσείο στεγάζεται σήμερα στο Ιλίου Μέλαθρον;

 

Tο νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και Εξερευνώντας το κτίριο του Ιλίου Μελάθρου είναι τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν σχολικές ομάδες μαθητών 9 – 18 ετών, ομάδες με ειδικές ανάγκες, καθώς και ομάδες φοιτητών.

Τα προγράμματα προσαρμόζονται κατάλληλα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Tα προγράμματα διαρκούν έως μιάμιση ώρα. Mπορούν να συμμετέχουν οργανωμένες ομάδες έως 25 ατόμων συνοδευόμενες από τον εκπαιδευτικό ή τον υπεύθυνο της ομάδας.

H συνεννόηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 210-3632057.