Στο Επιγραφικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου 2017 το Επιγραφικό Σεμινάριο της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής με συντονιστές τον τ. υποδιευθυντή της Βρετανικής Σχολής Robert Pitt και τη δρα Ανδρονίκη Μακρή.
Συμμετείχαν 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι μελέτησαν, σχεδίασαν και παρουσίασαν συνθήκες συμμαχίας των Αθηναίων με άλλες πόλεις-κράτη, ψηφίσματα της αθηναϊκής πολιτείας προς τιμήν ξένων, καταλόγους αναθημάτων του Βραυρωνίου της Ακροπόλεως, το ψήφισμα του Θεμιστοκλέους και την αναδημοσίευση του νόμου του Δράκοντος περί φόνου.