Κατά το δεύτερο εξάμηνο του  2018 (Ιούλιος – Δεκέμβριος) επισκέφθηκαν το Νομισματικό Μουσείο 8973 επισκέπτες. Από το σύνολο των επισκεπτών, το 39% ήταν αλλοδαποί ενώ επί του συνόλου των εισιτηρίων, το 32% ήταν κύρια, το 6% μειωμένα και το 62% ελευθέρας.

Η ώρα προσέλευσης κοινού με τη μέγιστη επισκεψιμότητα (38%) σημειώνεται μεταξύ των ωρών 12.00 με 14.00 μ.μ.

Στα στατιστικά στοιχεία του τριμήνου διαπιστώνεται σταθερά η προτεραιότητα των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών.

Επίσης, λόγω της αυξημένης προσέλευσης σχολικών ομάδων, παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων είναι ελευθέρας εισόδου, έναντι των κυρίων και μειωμένων εισιτηρίων.