Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής ενημέρωσης σχετικά με την επισκεψιμότητα στο Νομισματικό Μουσείο, κατά το 2ο εξάμηνο του 2019, παρατηρήθηκαν τα εξής:

Το Νομισματικό Μουσείο επισκέφθηκαν 9335 επισκέπτες, έναντι 8973 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Παρατηρήθηκε δηλαδή μια αύξηση περίπου 4,46% (400 ατόμων) που οφείλεται και στις δύο μεγάλες περιοδικές εκθέσεις (1.Ηρακλής, Ήρως Διαχρονικός και Αιώνιος και 2. Καρποί και Σύμβολα) που φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Μουσείου.

Από το σύνολο των επισκεπτών, το 38 % ήταν αλλοδαποί ενώ επί του συνόλου των εισιτηρίων, το 20 % ήταν κύρια, το 17 % μειωμένα και το 63 % ελευθέρας.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων είναι ελευθέρας εισόδου λόγω της αυξημένης προσέλευσης σχολικών ομάδων.

Η ώρα προσέλευσης κοινού με τη μέγιστη επισκεψιμότητα (34 %) σημειώνεται μεταξύ των ωρών 10.00 με 12.00.

Τέλος, στα στατιστικά στοιχεία του εξαμήνου διαπιστώνεται σταθερά η προτεραιότητα των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών.