26 έως 29 Μαΐου 2011

Οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και η Γαλλική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο, τη Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών, διοργανώνουν στο Άργος Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: Το νόμισμα στην Πελοπόννησο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στους Στρατώνες του Καποδίστρια, που σύντομα θα στεγάσουν το Βυζαντινό Μουσείο της πόλης, από τις 26 έως τις 29 Μαΐου 2011. Θα αποτελέσει την ΣΤ΄ Συνάντηση στον κύκλο των επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουν θεσπίσει οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» από το 1996 και πραγματοποιούν από κοινού με άλλους φορείς. Σκοπός αυτών των Συναντήσεων είναι να εξεταστεί το νόμισμα στις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες του ελλαδικού χώρου διαχρονικά, με την παρουσίαση νομισματικού υλικού που σχετίζεται με την κατά τόπους αρχαιολογική δραστηριότητα, αλλά και με πιο συνθετικές μελέτες για τα νομισματικά δεδομένα αυτών των περιοχών.

Οι θεματικοί άξονες της Συνάντησης θα αφορούν στην Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη Φραγκοκρατία, την Ενετοκρατία και τους Νεότερους χρόνους και θα αναφέρονται στα νομισματοκοπεία, την εικονογραφία, τη νομισματική κυκλοφορία στον πελοποννησιακό χώρο, τη διακίνηση και γεωγραφική εξάπλωση των πελοποννησιακών κοπών και την οικονομική ιστορία του τόπου. Θα μετέχουν 106 σύνεδροι Έλληνες και ξένοι, θα γίνουν πέντε γενικές εισηγήσεις, θα ανακοινωθούν 50 θέματα και θα αναρτηθούν 23 ανακοινώσεις τοίχου.

Η πρόσκληση Tο πρόγραμμα