Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010
Επιστημονική συνάντηση.
Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12 (m. Σύνταγμα)

Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει Επιστημονική συνάντηση με θέμα «Το Ιλίου Μέλαθρον στην Αθήνα του 19ου αιώνα».
Η Επιστημονική συνάντηση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Έλλης Σκοπετέα.

Τηλεφωνα επικοινωνίας: 210 3643774, 210 3632057

Με την ευγενική υποστήριξη
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Περισσότερα