Αργυρό τετράδραχμον Αθηνών, 440 π.Χ. ΝΜ 2597

Αργυρό τετράδραχμον Αθηνών, 440 π.Χ. ΝΜ 2597

Τρίτη 18 Μαΐου 2010, ώρα 12.00μ.μ. και 13.00μ.μ.
Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12 (m. Σύνταγμα)

Αργυρό τετράδραχμον Αθηνών, 440 π.Χ. ΝΜ 2597 Το Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας των Μουσείων, την Τρίτη 18 Μαΐου, με την παρουσίαση του θέματος «Νομίσματα που ενώνουν και χωρίζουν» στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στις 12 και 1 το μεσημέρι.

Το νόμισμα είναι ένα καθημερινό αντικείμενο. Όταν ταξιδεύει κανείς για λόγους εμπορικούς, θρησκευτικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του είναι υποχρεωμένος να το ανταλλάσσει με το τοπικό νόμισμα. Σε πολλές ιστορικές στιγμές όμως μερικά ισχυρά νομίσματα έχουν επικρατήσει σε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως συμβαίνει σήμερα με το δολάριο και το ευρώ.
Στην αρχαιότητα το νόμισμα της αρχαίας Αθήνας κυκλοφόρησε από τον 5ο μέχρι τον 3ο αι. μ.Χ. και από την Ιταλία έως το Αφγανιστάν. Το τετράδραχμο της Αθήνας αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς. Η εικόνα, το βάρος και το μέταλλο του νομίσματος ενέπνευσαν εμπιστοσύνη και σταθερότητα και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε από πολλούς λαούς. Σε σημείο που αρκετά κράτη της Ανατολής έκοψαν νομίσματα ανάλογα με τα αθηναϊκά. Οι λαοί που δεν χρησιμοποίησαν αυτό το νόμισμα βρίσκονταν έξω από το πολιτιστικό σημείο αναφοράς.