Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού (21/2) το Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 στο «Κυνήγι Θησαυρού», που διοργανώνει το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Ελλάδος.
Σημείο εκκίνησης θα είναι η Πλατεία Συντάγματος – εγγραφές από τις 10:00 έως τις 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Σωματείο Ελλήνων Ξεναγών
Απόλλωνος 9α, 10557 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 29 705, 32 20 090
e-mail: xenagoi@otenet.gr