Άνοιγμα της περιοδικής έκθεσης «Μετάλλια του Αγώνα» στο Νομισματικό Μουσείο.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ