Άνοιγμα της περιοδικής έκθεσης «Μετάλλια του Αγώνα» στο Νομισματικό Μουσείο».

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ