Σε αυτή τη μοναδική αυτοκρατορική μολύβδινη βούλλα εικονίζεται στη μπροστινή όψη ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος με την πιο επίσημη αυτοκρατορική ενδυμασία. Πάνω από την κεφαλή του κρατάει εικόνα της Θεοτόκου. Την πίσω όψη της βούλλας καταλαμβάνει επιγραφή εννέα στίχων. Tο μολυβδόβουλλο χρονολογείται μετά την ανακατάληψη της Kωνσταντινούπολης το 1261 και την αναδιοργάνωση του κράτους από το Mιχαήλ H΄ Παλαιολόγο, καθώς σε αυτό αναφέρεται η επαναλειτουργία του Σεκρέτου, του βασιλικού ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο λόγω της λατινικής κατοχής, 1204-1261, είχε παύσει τη λειτουργία του. H εικονογραφία του μολυβδοβούλλου είναι μοναδική και πρωτότυπη. H παράσταση του αυτοκράτορα, ο οποίος κρατά την εικόνα της Θεοτόκου πάνω από την κεφαλή του, αποτελεί μία σαφή αναφορά στην θριαμβευτική είσοδο του Mιχαήλ στην Kωνσταντινούπολη στις 15 Aυγούστου 1261.

Περισσότερα

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (1259-1261)

Ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος σφετερίσθηκε το θρόνο των Λασκαριδών της αυτοκρατορίας της Νίκαιας και στέφθηκε συναυτοκράτορας του νόμιμου ανήλικου διαδόχου Ιωάννη Δ΄, το 1259. Τον Ιούλιο του 1261 ο στρατηγός του Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους, οι οποίοι κατείχαν την βυζαντινή πρωτεύουσα από το 1204. Στις 15 Αυγούστου του 1261 ο Μιχαήλ έκανε μία θριαμβευτική είσοδο στην Κωνσταντινούπολη βάζοντας στην κεφαλή της πορείας του το παλλάδιο της Βασιλεύουσας, την εικόνα της Θεοτόκου της Μονής των Οδηγών. Αμέσως μετά τη δεύτερη στέψη του στην Κωνσταντινούπολη, ο Μιχαήλ ενίσχυσε με διάφορα μέτρα τον αποδεκατισμένο πληθυσμό της πρωτεύουσας και ανέλαβε το πολυδάπανο έργο επισκευών και αποκαταστάσεων των δημοσίων και εκκλησιαστικών κτιρίων και των τειχών, τα οποία είχαν υποστεί μεγάλες φθορές. Για να ανταπεξέλθει στο υψηλό κόστος του έργου αυτού, υποτίμησε το χρυσό νόμισμα, το υπέρπυρο.