Το Νομισματικό Μουσείο, καταξιωμένο κέντρο συνεχούς πολιτιστικής προσφοράς, συνεχίζει τις δράσεις του στους χώρους του Ιλίου Μελάθρου, συνδιοργανώνοντας την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και στις 11.00 π.μ., την παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου (Ίος, 26-28 Ιουνίου 2009) για το Νόμισμα/Κόσμημα, Χρήσεις – Διαδράσεις, Συμβολισμοί από την αρχαιότητα ως σήμερα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων γύρω από τη διαχρονική σχέση νομίσματος και κοσμήματος.