Στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου 12, βρίσκεται ένας θησαυρός: Το Νομισματικό Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα από τα πιο όμορφα κτήρια της πόλης — το Ιλίου Μέλαθρον, κατοικία του αρχαιολόγου Ερίκου Σλήμαν. Πρόκειται για το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που ξετυλίγει την ιστορία του νομίσματος, από την προκερματική περίοδο μέχρι το πλαστικό χρήμα.

Παράλληλα με τη μόνιμη συλλογή, στο Νομισματικό Μουσείο φιλοξενούνται και περιοδικές εκθέσεις.

Είχαμε την τύχη να μας ξεναγήσει στο μουσείο ο διευθυντής του, Δρ. Γεώργιος Κακαβάς.

Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που μας έδωσε η ιστορικός και νομισματολόγος, Γιόρκα Νικολάου.

Τους ευχαριστούμε για την ευγενική καλοσύνη που είχαν να μας αποκαλύψουν τα «μυστικά» του μουσείου και για τον χρόνο που μας αφιέρωσαν.