Συχνά, παρατηρούμε στο συμβατικό, αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο ότι το Νομισματικό Μουσείο παραμένει για πολλούς Αθηναίους ένας γοητευτικός άγνωστος στην πόλη τους που περιμένει να το ανακαλύψουν. Δημοσιεύσεις όπως αυτή της Lifo, που ακολουθεί, παροτρύνουν τους Αθηναίους να επισκεφτούν το «μυστικό διαμάντι» της πρωτεύουσας, τονίζοντας ιδιαίτερα το εμβληματικό κτίριο που το στεγάζει, το Ιλίου Μέλαθρον, αλλά και τις πλούσιες μοναδικές νομισματικές συλλογές των μόνιμων εκθέσεών του.

http://www.lifo.gr/articles/athens_articles/85424/42