Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει καθιερώσει συγκεκριμένες ημέρες του έτους για να μνημονεύσει και να προβάλλει γεγονότα και θεματικές με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας. Οι ημέρες αυτές προτείνονται από ένα ή περισσότερα μέλη και από εξειδικευμένες οργανώσεις (UNESCO, UNICEF, FAO, etc) και τέλος, επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στην ενότητα αυτή των αναρτήσεων, το Νομισματικό Μουσείο παρουσιάζει νομίσματα, μετάλλια και άλλα αντικείμενα από τις Συλλογές του που συνδέονται θεματικά με τις Διεθνείς ή Παγκόσμιες ημέρες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://www.un.org/en/observances/international-days-and-weeks

 

07/04 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η πρώτη αυτή ανάρτηση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας που θεσπίστηκε επίσημα το 1950 και μνημονεύει την επίσημη ημερομηνία ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στις 7 Απριλίου 1948.

Η πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας του COVID-19 έθεσε εκ νέου ως προτεραιότητα την παγκόσμια υγεία και κατέδειξε την ανάγκη αντιμετώπισης των υγειονομικών προκλήσεων μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://www.who.int/campaigns/world-health-day

Εδώ παρουσιάζουμε μία αργυρή δραχμή από την Επίδαυρο που εκδόθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. και φιλοξενείται σε προθήκη του α’ ορόφου του Μουσείου. Απεικονίζει στην οπίσθια όψη το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ασκληπιού, θεού της υγείας και της ιατρικής, που φιλοτεχνήθηκε από τον Θρασυμήδη και ήταν τοποθετημένο στο ναό της αρχαίας Επιδαύρου. Η απόδοση του αγάλματος εναρμονίζεται με την περιγραφή του Παυσανία (ΙΙ, 27.2):

Το λατρευτικό άγαλμα του Ασκληπιού στο μέγεθος είναι το μισό του ολύμπιου Δία της Αθήνας, κατασκευασμένο από ελέφαντα και χρυσάφι. Μια επιγραφή αναφέρει πως ο καλλιτέχνης είναι ο πάριος Θρασυμήδης, γιος του Αργινώτου. Ο θεός κάθεται σε θρόνο κρατώντας βακτηρία, ενώ το άλλο του χέρι το έχει πάνω στο κεφάλι του φιδιού˙ και ένα σκυλί επίσης έγινε ξαπλωμένο πλάι του… (μτφρ. Ν.Δ. Παπαχατζής).