Κατά το μήνα Αύγουστο παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη αύξηση των επισκεπτών του Νομισματικού Μουσείου. Η αύξηση θεωρείται αναμενόμενη λόγω του πλήθους των επισκεπτών κατά τον κορυφαίο μήνα των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς οι πολλοί αλλοδαποί τουρίστες συνέτειναν σ΄αυτήν. Επίσης, ο εορτασμός της Πανσελήνου του Αυγούστου συγκέντρωσε 400 περίπου άτομα απογειώνοντας την αύξηση των επισκεπτών.

Οι Έλληνες επικράτησαν των αλλοδαπών, ενώ αγαπημένο ωράριο αναδείχτηκε αυτό των 12.00-14.00.

Τη σύνταξη και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων επιμελήθηκε ο Δημήτρης Βερούσης.