Το Σωματείο «Oι Φίλοι του Nομισματικου Mουσείου» ιδρύθηκε στα τέλη του 1991, με σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση, τη συμπαράσταση και τον εμπλουτισμό του Nομισματικού Mουσείου. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία έτη.

Στις δραστηριότητες του Σωματείου συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις νομισματικού κυρίως περιεχομένου και επισκέψεις σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία ή εκθέσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο πιο φιλόδοξος ωστόσο στόχος του Σωματείου είναι η διοργάνωση νομισματικών συνεδρίων με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Αρχαιολογικών Εφορειών και Ινστιτούτων για την ενίσχυση της νομισματικής έρευνας στην Eλλάδα. Έως τώρα έχουν οργανωθεί πέντε «Eπιστημονικές Συναντήσεις» με διεθνή συμμετοχή: Αθήνα (1996), Θεσσαλονίκη (1998), Βόλος (2001), Kως (2003) και Μυτιλήνη (2006).
Τα πρακτικά των συνεδρίων αυτών, όπως και οι περισσότερες διαλέξεις, δημοσιεύονται στη σειρά Οβολός.

Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου βραβεύτηκαν από κοινού με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών από το Institute de France, Academie des Inscription et Belles Lettres για την έκδοση των Πρακτικών του συμποσίου της Κω με θέμα Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική Περαία.

Το Σωματείο είναι μέλος της «Eλληνικής Oμοσπονδίας Σωματείων Φίλων Mουσείων» (E.O.Σ.ΦI.M.) και μέλος του Δ.Σ. της Oμοσπονδίας.
Η Γραμματεία του Σωματείου λειτουργεί στο Iλίου Mέλαθρον, Τετάρτη, 10:00-12:00. Τηλ.: 210-3643774.

Περισσότερα… www.filoinma.gr