Βρίσκεστε εδώ<br><br>Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Βρίσκεστε εδώ

Κάτοψη του Β’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Στο χειμερινό γραφείο του Ερρίκου Σλήμαν παρουσιάζεται ο κόσμος των μεταλλίων. Η ανάγκη για αποτύπωση στη μικρή μεταλλική επιφάνεια της μνήμης και της προβολής ενός γεγονότος ή προσώπου θα αναχθεί από την εποχή της Αναγέννησης σε εξελιγμένη μορφή τέχνης. Ιστορικά γεγονότα, ηγεμόνες, προσωπικότητες, κτίσματα, πόλεις, περιοχές απεικονίζονται στα μετάλλια της νεώτερης εποχής ακολουθώντας τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα.