ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει καθιερώσει συγκεκριμένες ημέρες του έτους για να μνημονεύσει και να προβάλει συγκεκριμένα γεγονότα και θεματικές με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας. Οι ημέρες αυτές προτείνονται από ένα ή περισσότερα μέλη και από εξειδικευμένες οργανώσεις (UNESCO, UNICEF, FAO, etc) και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Στην ενότητα αυτή των αναρτήσεων, το Νομισματικό Μουσείο παρουσιάζει νομίσματα, μετάλλια και άλλα αντικείμενα από τις Συλλογές του που συνδέονται θεματικά με τις Διεθνείς ή Παγκόσμιες ημέρες.

concept/σχεδιασμός/κείμενα: Δ. Κλουκίνας, Μ. Μπιντέρη

 

28η Σεπτεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας καθιερώθηκε το 1978 από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Στόχος της είναι να εστιάσει την προσοχή στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://www.un.org/en/observances/maritime-day

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, το Νομισματικό Μουσείο παρουσιάζει από τα προσκτήματά του ένα υποβαθμισμένο αργυρό (billon) τετράδραχμο Αλεξάνδρειας επί αυτοκράτορα Κομμόδου, στο οποίο απεικονίζεται το λιμάνι της πόλης με πλοίο και το διάσημο Φάρο της, ένα από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου.