Συνεχίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022
η περιοδική έκθεση «Μετάλλια του Αγώνα».