Το Νομισματικό Μουσείο και η Λυδία Λίθος. Εταιρεία Μελέτης Νομισματικής και Οικονομικής Ιστορίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Βασιλικής Στεφανάκη
«Hiérapytna, Histoire et monnayage jusqu’ a la  conquête romaine»
«Ιεράπυτνα , Ιστορία και νομισματοκοπία έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση»
την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00 στην αίθουσα των Εσπερίδων του Ιλίου Μελάθρου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ