Το βιβλίο της Αρχαιολόγου-Βυζαντινολόγου Ασπασίας Λούβη-Κίζη, με τίτλο «Η Φραγκική πρόκληση στον Βυζαντινό Μυστρά» αναφέρεται στο Δεσποτάτο του Μυστρά. Μετά από μακροχρόνιες έρευνες η συγγραφέας προσκομίζει πληθώρα νέων αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων που της επιτρέπουν να προχωρήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία τεκμηριώνουν ανατροπές και ρίχνουν φως σε νέες άγνωστες πλευρές της ανάπτυξης της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ