Δελτίο Τύπου   Βιογραφικό  Λίγα λόγια για το βιβλίο