Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ 1/2021 του Νομισματικού Μουσείου είναι 3-12/4/2021.