Διεύθυνση

Γεώργιος Κακαβάς (Δρ), Αρχαιολόγος – Ιστορικός της Τέχνης – Θεολόγος

 

Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων

Ευαγγελία Αποστόλου (Δρ), ΠΕ Αρχαιολόγων, Τμηματάρχης

Αλέξανδρος Ανδρέου, ΠΕ Αρχαιολόγων

Αντωνία Νικολακοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων – Νομισματολόγων

Βασιλική Στεφανάκη, ΠΕ Αρχαιολόγων – Νομισματολόγων

 

Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Αναστασία Ράμμου, ΠΕ Αρχαιολόγων, Τμηματάρχης

Ελένη Νάκη, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός

Χάϊδω Μπιντέρη, ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών – Γραφιστών

Βασίλειος Σκούφης, ΔΕ Σχεδιαστών

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Νικολέτα Κατσικώστα, ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τμηματάρχης

Ασπασία Ραρρή, ΠΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ελένη Κοντού, ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Μαργαρίτα Σορώτου, ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ρεβέκκα Μαντά, ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Νικόλαος Σιναδινάκης, ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Αγγελική Παπανδρέου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Τμηματάρχης

Ασήμω-Μαρία Γαρουφαλιά, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Αναπλ. Τμηματάρχης

Κωνσταντίνος Κοσσυφίδης, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Βασιλική Χριστοπούλου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Παναγιώτα Ξένου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Παρασκευή Δεπούντη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Παναγιώτης Κουτσογιάννης, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Βασιλική Ριζοπούλου, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Νικόλαος Σουγλές, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

 

Ανδρέας Αντωνόπουλος, ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Άννα Γεροπούλου, ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Γεώργιος Παρλαμέντης, ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Παναγιώτης Δημόπουλος, ΥΕ Ενιαία Ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Διονύσιος Φιλημέγκας, ΥΕ Ενιαία Ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού

 

Προσωπικό Φύλαξης

Μαρία Αλεξανδροπούλου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Βαλλεντίνα Ανθοπούλου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Δημήτριος Βερούσης, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Ζαχαρούλα Γεωργακάκου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Γεωργία Ευαγγελή, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Μιχαήλ Ζωϊδης, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Γεωργία Θεοδωρίδου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Ζωγράφω Καρπούζου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Μαρίνα Οικονομοπούλου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Ταρσίτσα Παπαχρήστου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Κερασιά Τριανταφυλλίδου, ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

 

Χρήστος Γιονανίδης, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Ζωή Μαλλά, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Δημήτριος Ταγκίνης, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ΥΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

 

Ιωάννης Ασλανίδης, ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων

Δημήτρης Σερβίτης, ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων

Βησσαρίων Τζοβίστας, ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων