Κατά το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος 2018) επισκέφθηκαν το Νομισματικό Μουσείο 6056 επισκέπτες. Από το σύνολο των επισκεπτών, το 23% ήταν αλλοδαποί, ενώ επί του συνόλου των εισιτηρίων, το 19% ήταν κύρια, το 15% μειωμένα και το 66% ελευθέρας.

Η ώρα προσέλευσης κοινού με τη μέγιστη επισκεψιμότητα (33%) σημειώνεται μεταξύ των ωρών 10.00 με 12.00 μ.μ.

Στα στατιστικά στοιχεία του τριμήνου διαπιστώνεται σταθερά η προτεραιότητα των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών.

Επίσης, λόγω της αυξημένης προσέλευσης σχολικών ομάδων, παρατηρείται ότι, ο αριθμός εισιτηρίων ελευθέρας εισόδου είναι μεγαλύτερος από τα κύρια και μειωμένα εισιτήρια.