Κατά το έτος 2017, επισκέφθηκαν το Νομισματικό Μουσείο 22.430 επισκέπτες. Από το σύνολο των επισκεπτών, το 29% ήταν αλλοδαποί. Επί του συνόλου των εισιτηρίων (κύρια, μειωμένα, ενιαία και ελευθέρας), το 20% ήταν κύρια, το 3% ενιαία (με δυνατότητα επίσκεψης και των άλλων τριών μουσείων, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου και του Επιγραφικού Μουσείου) και το 7%, μειωμένα (άτομα άνω των 65 ετών). Η ώρα προσέλευσης κοινού με τη μέγιστη επισκεψιμότητα (36%), σημειώνεται μεταξύ των ωρών 12.00 με 14.00.

Εκτός από τις σχολικές ομάδες που αποτελούν το σταθερό κοινό του Νομισματικού Μουσείου, κατά το έτος 2017 παρατηρείται σημαντική αύξηση των αλλοδαπών επισκεπτών (σχεδόν οι διπλάσιοι από το 2016). Η αύξηση των αλλοδαπών επισκεπτών, μαζί με τη σημαντική αύξηση συνολικά των επισκεπτών, κατά το μήνα Απρίλιο, οφείλεται στη συμμετοχή του Μουσείου μας, στις δράσεις της Documenta 14, που έλαβαν χώρα στο Ιλίου Μέλαθρον από τις 18 έως τις 20 Απριλίου 2017.

 

Στα στατιστικά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2017 διαπιστώνεται σταθερά η προτεραιότητα των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών. Επίσης, λόγω της αυξημένης προσέλευσης σχολικών ομάδων, παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων είναι ελευθέρας εισόδου, έναντι των κυρίων και μειωμένων εισιτηρίων.

 

Γιάννα Βενιέρη – Δημήτρης Βερούσης