Συμμετοχή του Νομισματικού Μουσείου στο «Έκθεμα της εβδομάδας» με το αργυρό δεκάδραχμο των Αθηνών, ένα εξαίρετο δείγμα της αθηναϊκής νομισματοκοπίας των κλασικών χρόνων.
Περισσότερα…