10 Οκτωβρίου 2011 -26 Φεβρουαρίου 2012
Λευκωσία

Περιοδική Έκθεση που διοργανώνεται από το Νομισματικό Μουσείο και παρουσιάζεται στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

«Το Κόστος της Διατροφής. Πόσο κοστίζει τι… από την αρχαιότητα έως σήμερα» είναι ο τίτλος της περιοδικής έκθεσης που θα παρουσιάσει το Νομισματικό Μουσείο στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 10 Οκτωβρίου 2011 έως 26 Φεβρουαρίου 2012.

Η έκθεση προσεγγίζει το κόστος της διατροφής, κυρίως τις τιμές των βασικών προϊόντων, στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 20ό αι. Με αφορμή τις τιμές αυτές, παρουσιάζονται τα κυριώτερα νομίσματα της κάθε ιστορικής περιόδου. Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου η εξασφάλιση των ειδών διατροφής αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα και την αγωνία των ανθρώπων, η έκθεση για το κόστος της διατροφής αποκτά έναν πολύ επίκαιρο χαρακτήρα.

Για την κάθε περίοδο, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Βυζάντιο, Ξένη κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο και Σύγχρονη Ελλάδα, αναπτύσσεται το ιστορικό πλαίσιο και παρουσιάζεται το νομισματικό σύστημα της εποχής. Επιπλέον, προσεγγίζονται οι διατροφικές συνήθειες κάθε εποχής. Με άξονα τις τιμές των αγαθών διατροφής, αλλά και τους μισθούς και τις αξίες άλλων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ένδυση, ταξίδια, τιμές γης, σκλάβοι κ.ά.), οι πληροφορίες εκτίθενται τεκμηριωμένες από νομίσματα για κάθε εποχή. Οι επισκέπτες μαθαίνουν για παράδειγμα «Πόσο κόστιζε το λάδι στη Δήλο, το 174 π.Χ.;», «Ποιά ήταν η τιμή για έναν χοίρο το 194 π.Χ.;», «Τι αγόραζε ένας ρωμαίος με ένα ασσάριο στην αγορά;», «Ποιό ήταν το ημερομίσθιο του λεγεωναρίου το 14 μ.Χ.;», «Πόσο κόστιζε μισό κιλό κρασί στην Κωνσταντινούπολη το 743;», «Πόσα άσπρα έπρεπε να πληρώσει κάποιος το 1641 στις Σέρρες για να αγοράσει μία οκά κρέας;» και «Πόσο κόστιζε ένα κιλό ελιές στην Aθήνα του 1834;», βλέποντας τα ανάλογα νομίσματα. Συνολικά θα εκτεθούν τριακόσια ενενήντα επτά (397) νομίσματα.

Τα προϊόντα που προμηθεύονταν οι άνθρωποι της κάθε εποχής από την αγορά, τα επεξεργάζονταν, τα συντηρούσαν και τα μαγείρευαν στην κουζίνα τους. Παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές συνταγές από την κάθε ιστορική περίοδο: η μία πρωτότυπη και η άλλη ερμηνεία συνταγής εποχής σε σύγχρονη εκτέλεση. Οι συνταγές θα διατίθενται σε φυλλάδιο για τους επισκέπτες της έκθεσης, που θέλουν να πειραματισθούν στην κουζίνα τους.

Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-88-90, 1515 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ. +357 22128157
www.boccf.org – info@cultural.bankofcyprus.com