Βρίσκεστε εδώ<br><br>Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Βρίσκεστε εδώ

Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Στις όψεις των νομισμάτων απεικονίζονται θέματα χαρακτηριστικά της εκδίδουσας αρχής και εύκολα αναγνωρίσιμα από τους χρήστες τους. Προσφιλή θέματα της εικονογραφίας των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων είναι οι θεοί, μυθολογικές παραστάσεις, η χλωρίδα, η πανίδα, έργα πλαστικής, πορτραίτα των ηγεμόνων, κτίρια και οικοδομικά σύνολα.