Βρίσκεστε εδώ<br><br>Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Βρίσκεστε εδώ

Κάτοψη του Β’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Οι φοίνικες που έκοψε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1828 ήταν τα πρώτα εθνικά νομίσματα του νέου ελληνικού κράτους. Η δραχμή, που πρωτοεκδόθηκε από τον ΄Οθωνα το 1832, αποτέλεσε τη βάση του ελληνικού νομισματικού συστήματος μέχρι να αντικατασταθεί από το ευρώ το 2002. Στα χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα όπως και στα χαρτονομίσματα αποτυπώνεται η νεώτερη ιστορία της Ελλάδας.