Βρίσκεστε εδώ<br><br>Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Βρίσκεστε εδώ

Κάτοψη του Β’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Από το 16ο αιώνα η δημιουργία μεγάλων εμπορικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η αφθονία πολύτιμων μετάλλων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση και κυκλοφορία πολλών και μεγάλων χρυσών και αργυρών νομισμάτων. Η μακρά πορεία από τα νομίσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών και των αποικιών τους, συνεχίζεται στις εκδόσεις των Νομισματικών Ενώσεων και των ανεξαρτήτων χωρών, περνά στα νομίσματα από νικέλιο και χαρτί και φτάνει στο πλαστικό και άυλο χρήμα του β΄ μισού του 20ου αιώνα. Σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο και τις συναλλαγές στον ελλαδικό χώρο από το 15ο έως τον 20ο αιώνα παρέχουν τα νομίσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που κυκλοφορούν στην περιοχή.