Βρίσκεστε εδώ<br><br>Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Βρίσκεστε εδώ

Κάτοψη του Β’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

H Pώμη εμφανίστηκε ως σημαντική δύναμη από τις αρχές του 3ου αι. π.X. και μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. η κυριαρχία και η επιρροή της επεκτάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του αρχαίου κόσμου. Tα ρωμαϊκά νομίσματα –δηνάρια, aureii, σηστέρτιοι, σόλιδοι, φόλλεις- από χρυσό, άργυρο ή κράματα χαλκού, εδραιώθηκαν μέσω του εμπορίου και του διοικητικού μηχανισμού.

Το νομισματικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μεταρρυθμίσεις που απέβλεπαν στη διατήρηση της σταθερότητας του συστήματος και την προσαρμογή του στις ανάγκες κάθε εποχής. Εκτός από τη Ρώμη, που ήταν το σημαντικότερο νομισματοκοπείο, νομίσματα εκδίδονταν στις περισσότερες ρωμαϊκές επαρχίες.

Οι παραστάσεις τους προβάλλουν το κύρος της επίσημης αρχής και όλα τα στοιχεία που λειτουργούν ως συνεκτικός ιστός του κράτους. Σημαντικές πληροφορίες για το δημόσιο και ιδιωτικό βίο στο ρωμαϊκό κόσμο παρέχουν τα σταθμία και οι σφραγιδόλιθοι.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τα νομίσματα των υποτελών κρατών που βρίσκονταν στην περιφέρεια της Ρώμης καθώς και των αυτοκρατοριών στην Ανατολή, όπως των Πάρθων και των Σασανιδών.