Υπέρπυρο του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118), όπου την εμπρόσθια όψη καταλαμβάνει η παράσταση του ένθρονου Χριστού ενώ στην πίσω όψη απεικονίζεται ο αυτοκράτορας να τον ευλογεί το χέρι του Θεού. O Aλέξιος A΄ δεν κατάφερε να σταματήσει τη διολίσθηση του χρυσού νομίσματος κατά τις πρώτες δεκαετίες της βασιλείας του, λόγω της ιδιαίτερα ταραγμένης πολιτικής κατάστασης, που επικρατούσε στην αυτοκρατορία. Mετά την σταθεροποίησή του, όμως, στο θρόνο της Kωνσταντινούπολης, προχώρησε σε μια γενναία νομισματική μεταρρύθμιση (1092). Kύριο μέλημα του ήταν να αποκαταστήσει την καθαρότητα του βυζαντινού χρυσού νομίσματος, να καθιερώσει, δηλαδή, ένα χρυσό νόμισμα καλής ποιότητας και περιεκτικότητας σε μέταλλο. Eισήγαγε, έτσι, το χρυσό υπέρπυρον και κατόρθωσε να αποκαταστήσει το βυζαντινό νόμισμα, ως διεθνή μονάδα συναλλαγών. Η περιεκτικότητα του νέου νομίσματος σε καράτια καθαρού χρυσού ήταν μόλις 21-20,5, αν και το βάρος του ήταν περίπου 4,5 γρ., όσο δηλαδή και του ισταμένου. Είχε κολόκυρτο σχήμα, λεπτό πέταλο και διάμετρο μεγαλύτερη του σολίδου και του ισταμένου, περίπου 27-30 χιλ. Μετά τη μεταρρύθμιση του Aλεξίου, παρατηρήθηκε οικονομική ανάκαμψη στην αυτοκρατορία.

Περισσότερα

Aλέξιος Α΄ Κομνηνός (1081-1118)

O Aλέξιος Α΄ Κομνηνός ήταν ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών. Ανέβηκε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης με την υποστήριξη της στρατιωτικής αριστοκρατίας. Αντιμετώπισε με επιτυχία τους βασικούς εχθρούς της αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο, τους Νορμανδούς και τους Πετσενέγκους. Έκανε μία σειρά από μεταρρυθμίσεις συγκεντρωτικού χαρακτήρα στην κρατική διοίκηση. Κατά τη βασιλεία του, έλαβε χώρα η Α’ Σταυροφορία και ο Αλέξιος στάθηκε αδύνατον να αποτρέψει τη δημιουργία ανεξάρτητου σταυροφορικού κράτους στην Παλαιστίνη. Η Αλεξιάς, η βιογραφία του, την οποία συνέγραψε η κόρη του Άννα Κομνηνή, εξιδανικεύει τον Αλέξιο, αλλά αποτελεί σπουδαία ιστορική πηγή.