Βρίσκεστε εδώ<br><br>Κάτοψη του Α’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Βρίσκεστε εδώ

Κάτοψη του Β’ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου

Στο θερινό γραφείο του Ερρίκου Σλήμαν προσεγγίζεται η σχέση των ανθρώπων με το χρήμα σε διάφορες εποχές, όπως αποτυπώνεται σε έργα της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας και της ιστορίας. Παρουσιάζονται τα ισχυρά, διεθνή νομίσματα που επικράτησαν σε εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως ο δαρεικός, το αθηναϊκό τετράδραχμο, ο βυζαντινός σόλιδος, το αραβικό dirham, το ενετικό δουκάτο, το ισπανικό τάληρο, η βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολλάριο και το ευρώ. Προσεγγίζονται διάφορα οικονομικά φαινόμενα, όπως ο πληθωρισμός και η υποτίμηση, καθώς και η επίδραση της διαθεσιμότητας του μετάλλου στη νομισματική παραγωγή.